Arkkitehtitoimistomme on perustettu vuonna 1995.

Olemme tehneet kaikki suunnitelmat mallintamalla jo vuodesta 2004. 3D-mallit ovat alusta lähtien osa suunnitteluprosessiamme, joten niitä näytämme ensimmäisistä luonnoksista lähtien, jotta kaikille konkretisoituu suunnitelma heti alkuvaiheessa.

Arkkitehtisuunnittelussa loistavat ideat, yhteistyökyky, laadunvarmistus, sovittujen aikataulujen pitävyys ja kustannustietoisuus ovat osa ammattitaitoa, jota ilman hankkeen onnistunut toteutus on mahdotonta.

Laadun tärkein perusta on luonnossuunnittelu, johon satsaamme mahdollisimman paljon resursseja tilaajan antamien edellytysten puitteissa. Tähän vaiheeseen kuuluu tilaajan ja käyttäjien toiveiden huomioiminen, vaihtoehtojen tarkastelu ja teknisten ratkaisuedellytysten vertailu.

Yhteistyössä, harkitusti suoritettu luonnossuunnitteluvaihe luo perustan hankkeen onnistumiselle, lyhyellä aikavälillä rakennuksen teknisen toteutuksen, mutta ennen kaikkea rakennuksen koko elinkaarta silmällä pitäen. Yleisesti on todettu, että n. 80% projektin kustannuksista lyödään lukkoon luonnosvaiheessa.

SUUNNITTELUN PÄÄKRITEERIT:
– Toteutuksen toimivuus ja soveltuvuus tilaajan tarpeisiin ja
   ympäristöön pitkällä aikavälillä.
– Toteutuksen kestävyys, hiilijalanjälki ja tekninen läpivienti
– Toteutuksen esteettinen arvo, arkkitehtuuri